ผังเว็บไซด์ 
  หน้าแรก
ความรู้เรื่องโรคไตวาย
  นานาสาระความรู้เกี่ยวกับโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
  ภาพรวมการบริหารกองทุน การล้างไตผ่านทางช่องท้อง CAPD
  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD การปลูกถ่ายไต KT
  การบริการยากดภูมิคุ้มกัน ภายหลังปลูกถ่ายไต คู่มือการใช้โปรแกรม DMIS โรคไตวาย
     
     
  ประกาศ-แนวทาง-เอกสาร-แบบฟอร์ม ถามมา - ตอบไป
  ติดต่อเรา  
 
Login  เข้าสู่ระบบ ดูรายงานรายบุคคลของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 
  แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ เลขบัตรประชาชน เพื่อรับ username / password ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th
     
  Statement HD สืบค้น PID ใน Statement HD
  สืบค้น PID ใน Statement EPO HD Statement EPO HD
  สืบค้นจ่ายค่า Vascular Access ทะเบียนผู้ป่วย HD ตามรอบ STM
     

 

CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th มือถือ 0817447105