ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์

LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 
Visitor 22271 
      Download เอกสารเบิกจ่ายงบกิจกรรมอาสาสมัคร ปี 2560
ลำดับ

สปสช.เขต

รหัส
หน่วยบริการ
หมายเหตุ
1
กรุงเทพฯ
11470
รพ.นพรัตนราชธานี  
2
กรุงเทพฯ
11535
รพ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล  
3
เชียงใหม่
10674
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  
4
เชียงใหม่
10713
รพ.นครพิงค์  
5
เชียงใหม่
10714
รพ.ลำพูน  
6
เชียงใหม่
10716
รพ.น่าน  
7
เชียงใหม่
10717
รพ.พะเยา  
8
เชียงใหม่
10718
รพ.เชียงคำ  
9
เชียงใหม่
11125
รพ.ฝาง  
10
เชียงใหม่
11128
รพ.สันป่าตอง  
11
เชียงใหม่
11130
รพ.สันทราย  
12
เชียงใหม่
11192
รพ.แม่จัน  
13
เชียงใหม่
11453
รพร.ปัว  
14
เชียงใหม่
13780
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  
15
นครราชสีมา
10666
รพ.มหาราชนครราชสีมา  
16
นครราชสีมา
10667
รพ.บุรีรัมย์  
17
นครราชสีมา
10668
รพ.สุรินทร์  
18
นครราชสีมา
10702
รพ.ชัยภูมิ  
19
นครราชสีมา
10884
รพ.พิมาย  
20
นครราชสีมา
10890
รพ.ปากช่องนานา  
21
นครราชสีมา
10897
รพ.นางรอง  
22
นครราชสีมา
10900
รพ.ประโคนชัย  
23
นครราชสีมา
10904
รพ.ลำปลายมาศ  
24
นครราชสีมา
10916
รพ.ท่าตูม  
25
นครราชสีมา
10923
รพ.สังขะ  
26
นครสวรรค์
10675
รพ.สวรรค์ประชารักษ์  
27
นครสวรรค์
10721
รพ.กำแพงเพชร  
28
นครสวรรค์
10726
รพ.พิจิตร  
29
นครสวรรค์
11218
รพ.ลาดยาว  
30
พิษณุโลก
10724
รพ.สุโขทัย  
31
พิษณุโลก
11265
รพ.หล่มสัก  
32
พิษณุโลก
14972
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร   
33
ระยอง
10685
รพ.สมุทรปราการ  
34
ระยอง
10696
รพ.ตราด  
35
ระยอง
10699
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
36
ระยอง
13766
รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา  
37
ราชบุรี
10679
รพ.นครปฐม  
38
ราชบุรี
10729
รพ.บ้านโป่ง  
39
ราชบุรี
10730
รพ.โพธาราม  
40
ราชบุรี
10731
รพ.พหลพลพยุหเสนา  
41
ราชบุรี
10734
รพ.สมุทรสาคร  
42
ราชบุรี
10736
รพ.พระจอมเกล้า  
43
ราชบุรี
11305
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)  
44
สงขลา
10682
รพ.หาดใหญ่  
45
สงขลา
10745
รพ.สงขลา  
46
สงขลา
10746
รพ.สตูล  
47
สงขลา
10747
รพ.พัทลุง  
48
สงขลา
10748
รพ.ปัตตานี  
49
สงขลา
13779
รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
50
สระบุรี
10660
รพ.พระนครศรีอยุธยา  
51
สระบุรี
10686
รพ.พระนั่งเกล้า  
52
สระบุรี
10689
รพ.อ่างทอง  
53
สระบุรี
10692
รพ.สิงห์บุรี  
54
สระบุรี
10698
รพ.นครนายก  
55
สระบุรี
12257
รพ.บำราศนราดูร  
56
สระบุรี
14904
รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
57
สุราษฎร์ธานี
10680
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
58
สุราษฎร์ธานี
10681
รพ.สุราษฎร์ธานี  
59
สุราษฎร์ธานี
10739
รพ.พังงา  
60
สุราษฎร์ธานี
10743
รพ.ระนอง  
61
อุดรธานี
11046
รพ.เซกา  
62
อุดรธานี
11095
รพ.วานรนิวาส  
63
อุดรธานี
11450
รพร.สว่างแดนดิน  
64
อุบลราชธานี
10700
รพ.ศรีสะเกษ  
65
อุบลราชธานี
10701
รพ.ยโสธร  
66
อุบลราชธานี
10712
รพ.มุกดาหาร  
67
อุบลราชธานี
10930
รพ.ขุขันธ์  
68
อุบลราชธานี
10934
รพ.ราษีไศล  
69
อุบลราชธานี
10946
รพ.เขื่องใน  
70
อุบลราชธานี
10950
รพ.บุณฑริก  
71
อุบลราชธานี
10951
รพ.ตระการพืชผล  
72
อุบลราชธานี
10953
รพ.ม่วงสามสิบ  
73
อุบลราชธานี
10954
รพ.วารินชำราบ  
74
อุบลราชธานี
10963
รพ.ทรายมูล  
75
อุบลราชธานี
11443
รพร.เดชอุดม  
76
อุบลราชธานี
11444
รพร.เลิงนกทา  
77
อุบลราชธานี
21984
รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
78
อุบลราชธานี
23125
รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

 

CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th มือถือ 0817447105